Số ký hiệu 5804/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch 5804/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II)
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành TU-UBND-HĐND tỉnh;Sở, Ban, ngành liên quan
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày có hiệu lực 01/09/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch 5804/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II)
Số ký hiệu: 5804/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2021

Văn bản liên quan