Số ký hiệu 7264/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch số 72/64/KH-UBND ngày 14/10/2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành TU-UBND-HĐND tỉnh;Sở, Ban, ngành liên quan
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày có hiệu lực 14/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch số 72/64/KH-UBND ngày 14/10/2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 7264/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/10/2021

Văn bản liên quan