Số ký hiệu 771/BDT-TT&ĐB
Trích yếu Công văn 771/BDT-TTr&ĐB ngày 25/10/2020 của Ban Dân tộc về triển khai thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào DTTS và báo cáo kết quả thực hiện năm 2021
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Công văn
Người ký Đặng Tấn Giản
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày có hiệu lực 25/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn 771/BDT-TTr&ĐB ngày 25/10/2020 của Ban Dân tộc về triển khai thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào DTTS và báo cáo kết quả thực hiện năm 2021
Số ký hiệu: 771/BDT-TT&ĐB
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/10/2021

Văn bản liên quan