Số ký hiệu 1719/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày có hiệu lực 14/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025
Số ký hiệu: 1719/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/10/2021

Văn bản liên quan