Số ký hiệu 3651/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định 3651/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành TU-UBND-HĐND tỉnh;Sở, Ban, ngành liên quan
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 13/12/2021
Ngày có hiệu lực 13/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định 3651/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 3651/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

Văn bản liên quan