Số ký hiệu 1719/QĐ-TTg
Trích yếu QUyết định phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Người ký Phạm Bình Minh
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày có hiệu lực 14/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QUyết định phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025
Số ký hiệu: 1719/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/10/2021

Văn bản liên quan