Số ký hiệu QT -CSDT (05)
Trích yếu Quy trình đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Lĩnh vực Công tác ISO
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quy trình
Người ký
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày có hiệu lực 22/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quy trình đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Số ký hiệu: QT -CSDT (05)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/10/2021

Văn bản liên quan