Số ký hiệu 209/KH-BDT
Trích yếu Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc năm 2022
Lĩnh vực Công tác ISO
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký A Lăng Mai
Ngày ban hành 22/03/2022
Ngày có hiệu lực 22/03/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc năm 2022
Số ký hiệu: 209/KH-BDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/03/2022

Văn bản liên quan