Số ký hiệu 12/2022/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam.
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành TU-UBND-HĐND tỉnh;Sở, Ban, ngành liên quan
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày có hiệu lực 04/04/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam.
Số ký hiệu: 12/2022/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/04/2022

Văn bản liên quan