Số ký hiệu 39/2021/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Người ký Phạm Bình Minh
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày có hiệu lực 30/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Số ký hiệu: 39/2021/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/12/2021

Văn bản liên quan