Số ký hiệu 861/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Người ký Trương Hòa Bình
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày có hiệu lực 04/06/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Số ký hiệu: 861/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/06/2021

Văn bản liên quan