Số ký hiệu 02/2022/TT-UBDT
Trích yếu Thông tư 02/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dấn tộc ngày 30/6/2022 về Hướng dẫn thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đông bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông tư
Người ký
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày có hiệu lực 30/06/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tư 02/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dấn tộc ngày 30/6/2022 về Hướng dẫn thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đông bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025
Số ký hiệu: 02/2022/TT-UBDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/06/2022

Văn bản liên quan