Số ký hiệu 01/2022/TT-UBDT
Trích yếu Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc về Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ 2021-2025
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành Ủy ban Dân tộc - Bộ, ngành Trung ương
Loại văn bản Thông tư
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2022
Ngày có hiệu lực 26/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc về Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ 2021-2025
Số ký hiệu: 01/2022/TT-UBDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/05/2022

Văn bản liên quan