Số ký hiệu 41/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết 41/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025; vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành TU-UBND-HĐND tỉnh;Sở, Ban, ngành liên quan
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký
Ngày ban hành 20/07/2022
Ngày có hiệu lực 20/07/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết 41/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025; vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Số ký hiệu: 41/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/07/2022

Văn bản liên quan