Số ký hiệu 23/2022/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành TU-UBND-HĐND tỉnh;Sở, Ban, ngành liên quan
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Việt Cường
Ngày ban hành 20/07/2022
Ngày có hiệu lực 01/08/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025
Số ký hiệu: 23/2022/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/08/2022

Văn bản liên quan