Số ký hiệu 495/QĐ-UBDT
Trích yếu Quyết định phê duyệt kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 28/07/2022
Ngày có hiệu lực 28/07/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định phê duyệt kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025
Số ký hiệu: 495/QĐ-UBDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/07/2022

Văn bản liên quan