Số ký hiệu 15/2022/TT-BTC
Trích yếu Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông tư
Người ký
Ngày ban hành 04/03/2022
Ngày có hiệu lực 01/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025
Số ký hiệu: 15/2022/TT-BTC
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/05/2022

Văn bản liên quan