Số ký hiệu 2184/BGDĐT-GDDT
Trích yếu Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 5 thuộc Quyết định 1719
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Công văn
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2022
Ngày có hiệu lực 26/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 5 thuộc Quyết định 1719
Số ký hiệu: 2184/BGDĐT-GDDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/05/2022

Văn bản liên quan