Số ký hiệu 2651//BVHTTDL-KHTC
Trích yếu Công văn hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Công văn
Người ký
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày có hiệu lực 19/07/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
Số ký hiệu: 2651//BVHTTDL-KHTC
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 19/07/2022

Văn bản liên quan