Số ký hiệu 15/2022/TT-BTC
Trích yếu Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành Ủy ban Dân tộc - Bộ, ngành Trung ương
Loại văn bản Thông tư
Người ký
Ngày ban hành 04/03/2022
Ngày có hiệu lực 04/03/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Số ký hiệu: 15/2022/TT-BTC
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/03/2022

Văn bản liên quan