Số ký hiệu 999/QĐ-BDT
Trích yếu Quyết định về việc công bố công khai ngân sách năm 2022
Lĩnh vực Văn bản công khai
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày có hiệu lực 31/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định về việc công bố công khai ngân sách năm 2022
Số ký hiệu: 999/QĐ-BDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/12/2021

Văn bản liên quan