Số ký hiệu 1003/BC-BDT
Trích yếu Báo cáo số 1003/BC-BDT ngày 08/11/2022 về tình hình triển khai thực hiện đầu tư công năm 2022, đăng ký nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lĩnh vực Thông tin dự án hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Báo cáo
Người ký
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày có hiệu lực 08/11/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Báo cáo số 1003/BC-BDT ngày 08/11/2022 về tình hình triển khai thực hiện đầu tư công năm 2022, đăng ký nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số ký hiệu: 1003/BC-BDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 08/11/2022

Văn bản liên quan