Số ký hiệu 1258/BDT-VP
Trích yếu Công văn 1258/BDT-VP ngày 27/12/2022 về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022
Lĩnh vực Thông tin dự án hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Công văn
Người ký
Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày có hiệu lực 27/12/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn 1258/BDT-VP ngày 27/12/2022 về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022
Số ký hiệu: 1258/BDT-VP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/12/2022

Văn bản liên quan