Số ký hiệu 39/QĐ-UBDT
Trích yếu Quyết định 39/QĐ-UBDT ngày 3/2/2023 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Ủy ban Dân tộc - Bộ, ngành Trung ương
Loại văn bản Quyết định
Người ký Bộ trưởng Hầu A Lềnh
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày có hiệu lực 03/02/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định 39/QĐ-UBDT ngày 3/2/2023 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Số ký hiệu: 39/QĐ-UBDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 03/02/2023

Văn bản liên quan