Số ký hiệu 1. Chuong trinh HN KT CTDT 2023
Trích yếu Tài liệu của Ủy ban Dân tộc ban hành phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (kèm theo Giấy mời số 1525/GM-BDT ngày 29/12/2023 và Công văn số 01/BDT-VP ngày 01/01/2024 của Ban Dân tộc tỉnh
Lĩnh vực Tài liệu hội nghị
Cơ quan ban hành Ủy ban Dân tộc - Bộ, ngành Trung ương
Loại văn bản Chương trình
Người ký
Ngày ban hành 02/01/2024
Ngày có hiệu lực 02/01/2024
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tài liệu của Ủy ban Dân tộc ban hành phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (kèm theo Giấy mời số 1525/GM-BDT ngày 29/12/2023 và Công văn số 01/BDT-VP ngày 01/01/2024 của Ban Dân tộc tỉnh
Số ký hiệu: 1. Chuong trinh HN KT CTDT 2023
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/01/2024

Văn bản liên quan