Số ký hiệu CV 81.BDT-TTr.29.01.2024.CV Bao cao sơ kết Ket nghi 3 năm 2021-2023.signed
Trích yếu Đề cương báo cáo sơ kết 3 năm (2021- 2023) Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới đất liền
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Công văn
Người ký Đặng Tấn Giản
Ngày ban hành 29/01/2024
Ngày có hiệu lực 29/01/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Đề cương báo cáo sơ kết 3 năm (2021- 2023) Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới đất liền
Số ký hiệu: CV 81.BDT-TTr.29.01.2024.CV Bao cao sơ kết Ket nghi 3 năm 2021-2023.signed
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/01/2024

Văn bản liên quan