Số ký hiệu 49/QĐ-SKHĐT
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 2 – Dự án 10 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025)
Lĩnh vực Thông tin dự án hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Cơ quan ban hành TU-UBND-HĐND tỉnh;Sở, Ban, ngành liên quan
Loại văn bản Quyết định
Người ký Trần Văn Ẩn
Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày có hiệu lực 29/03/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 2 – Dự án 10 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025)
Số ký hiệu: 49/QĐ-SKHĐT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/03/2024

Văn bản liên quan