Số ký hiệu 322/BDT-VP
Trích yếu Gửi hồ sơ năng lực tham gia thực hiện gói thầu tư vấn quản lý dự án thuộc dự án Ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 2 – Dự án 10 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025)
Lĩnh vực Thông tin dự án hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Công văn
Người ký Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày có hiệu lực 05/04/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Gửi hồ sơ năng lực tham gia thực hiện gói thầu tư vấn quản lý dự án thuộc dự án Ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 2 – Dự án 10 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025)
Số ký hiệu: 322/BDT-VP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/04/2024

Văn bản liên quan