Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 20 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
6017/UBND-KTN 06/09/2023 Đang có hiệu lực
1259/STTTT-CNTT&BCTT 06/09/2023 Đang có hiệu lực
1828/QĐ-UBND 29/08/2023 Đang có hiệu lực
5721/UBND-KTN 24/08/2023 Đang có hiệu lực
Thông tư số 55/2023/TTBTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 15/08/2023 Đang có hiệu lực
330/QĐ-UBDT 12/05/2023 Đang có hiệu lực
2130/QĐ-UBND 15/08/2022 Đang có hiệu lực
495/QĐ-UBDT 28/07/2022 Đang có hiệu lực
41/NQ-HĐND 20/07/2022 Đang có hiệu lực
23/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 Đang có hiệu lực