Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 32 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
5813/UBND-KTN 29/08/2023 Đang có hiệu lực
5809/UBND-KTN 28/08/2023 Đang có hiệu lực
2014/PTTH&TTĐT 23/08/2023 Đang có hiệu lực
5572/UBND-KGVX 21/08/2023 Đang có hiệu lực
12/CT-UBND 21/08/2023 Đang có hiệu lực
Số /BC-BDT 27/07/2023 Đang có hiệu lực
Số 33/2023/NĐ-CP 10/06/2023 Đang có hiệu lực
Số 29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Đang có hiệu lực
Số 03/2023/TT-BTTTT 30/05/2023 Đang có hiệu lực
Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC và LLVT 14/05/2023 Đang có hiệu lực