Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Số 33/2023/NĐ-CP 10/06/2023 Đang có hiệu lực
Số 29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Đang có hiệu lực
Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC và LLVT 14/05/2023 Đang có hiệu lực
1015/QĐ-TTg 30/08/2022 Đang có hiệu lực
1719/QĐ-TTg 14/10/2021 Đang có hiệu lực
1719/QĐ-TTg 14/10/2021 Đang có hiệu lực
90/NĐ-CP 13/08/2021 Đang có hiệu lực
1227/QĐ-TTg 14/07/2021 Đang có hiệu lực
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Đang có hiệu lực
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Đang có hiệu lực