Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 41 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
6017/UBND-KTN 06/09/2023 Đang có hiệu lực
1259/STTTT-CNTT&BCTT 06/09/2023 Đang có hiệu lực
1828/QĐ-UBND 29/08/2023 Đang có hiệu lực
5813/UBND-KTN 29/08/2023 Đang có hiệu lực
5809/UBND-KTN 28/08/2023 Đang có hiệu lực
5721/UBND-KTN 24/08/2023 Đang có hiệu lực
12/CT-UBND 21/08/2023 Đang có hiệu lực
5572/UBND-KGVX 21/08/2023 Đang có hiệu lực
1626/QĐ-UBND 16/08/2023 Đang có hiệu lực
1586/QĐ-UBND 31/07/2023 Đang có hiệu lực