Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 27 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
23/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 Đang có hiệu lực
41/NQ-HĐND 20/07/2022 Đang có hiệu lực
12/2022/QĐ-UBND 04/04/2022 Đang có hiệu lực
1186/UBND-NCKS 03/03/2022 Đang có hiệu lực
9295/KH-UBND 24/12/2021 Đang có hiệu lực
3651/QĐ-UBND 13/12/2021 Đang có hiệu lực
7264/KH-UBND 14/10/2021 Đang có hiệu lực
16/CT-TU 09/09/2021 Đang có hiệu lực
5804/KH-UBND 01/09/2021 Đang có hiệu lực
2405/QĐ-UBND 23/08/2021 Đang có hiệu lực