Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 8 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
39/QĐ-UBDT 03/02/2023 Đang có hiệu lực
01/2022/TT-UBDT 26/05/2022 Đang có hiệu lực
15/2022/TT-BTC 04/03/2022 Đang có hiệu lực
460/QĐ-UBDT 21/08/2020 Đang có hiệu lực
347/QĐ-UBDT 06/07/2020 Đang có hiệu lực
02/2019/TT-UBDT 04/12/2019 Đang có hiệu lực
01/2019/TT-UBDT 31/05/2019 Đang có hiệu lực
02/2015/TT-UBDT 30/11/2015 Đang có hiệu lực